Wat zijn de wettelijke eisen aan een koelwagen?

11 oktober 2017

Welke wettelijke eisen gelden er voor een koelwagen?

Wij leggen u alle zaken uit met betrekking tot de wettelijkse eisen aan een koelwagen.

HACCP

Bij het vervoer van levensmiddelen is werken volgens de HACCP voorschriften uiterst belangrijk. De grootste gevaren op het gebied van HACCP zijn vervuiling, hygiëne en temperatuursveranderingen. In HACCP voorschriften worden deze gevaren benoemd en de mogelijke risico’s zo veel mogelijk beperkt en gecontroleerd. Op het gebied van HACCP is daarom zeer belangrijk dat de temperatuur van uw koelwagen constant is en de binnenzijde eenvoudig te schoon te houden is.

ATP- keuring

Als u bederfelijke levensmiddelen wilt vervoeren in of naar het buitenland, met een voertuig en gekoelde laadbak, dan is een ATP-keuring door RDW verplicht. Dit is een internationale keuring die eisen stelt aan het vervoer van consumeerbaar voedsel. Bij de keuring wordt gekeken naar de isolatiewaarde en de koelgroep van een koelwagen.

De isolatiewaarde is van essentieel belang wanneer een koelmotor uitvalt en er bederfelijk voedsel wordt vervoerd.
Omdat Europese landen verschillende eisen stellen aan het koelvermogen, bekijkt de ATP-keuring of de koelgroep aan de betreffende Europese eisen voldoet, wij kunnen zorgen dat uw koelwagen bij RDW wordt gekeurd en u een ATP-keuringsdocument ontvangt.

Jaarlijkse controle op lekdichtheid

Koelinstallaties met tenminste 3 kg koelgas dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op lekdichtheid. Een STEK-erkende installateur dient deze controle uit te voeren, waarbij de resultaten in een logboek worden genoteerd. Wie met een traditionele koelwagen of koelaanhanger rijdt, dient dit logboek te allen tijde bij zich te hebben. De handhavende instantie controleert dit steekproefsgewijs.